Psiholoski Krugovi
Naslovna stranicaEnglish Version

011/361 90 18

Beograd, Pajsijeva 5

Aktivnosti stručnjaka "Psiholoških krugova"

 

21-24.05.2015.

Stručnjaci “Psiholoških krugova” su učestvovali kao predavači i voditelji diskusionih grupa na Drugoj Letnjoj školi psihoanalize održanoj na Kosmaju, u Babama.

15.05.2015.

Stručnjak psiholoških krugova je učestvovao kao predavač na seminaru DEAPS-a i Udruženja pedijatara pod nazivom „Psihofarmakoterapija dece i adolescenata, u zadužbini Ilije M. Kolarca u Beogradu.


Psihoterapija i Psihološki krugovi

 

Zašto se psihološko savetovalište zove «Psihološki krugovi»?

KRUG JE

• u biti postojanja i kretanja
• simbol celine
• simbol savršenstva
• simbol jedinstva konačnog i beskonačnog
• simbol prvoprepoznatog lika majke


"Psihološki krugovi" su zvanično počeli sa radom 1. novembra 1990. godine. Ovom svečanom činu prethodili su meseci razgovora i dogovaranja deset osnivača "Krugova".

Želja svih je bila da se osnuje institucija koja će pružati psihološku pomoć deci, mladima, odraslima i porodici, u prevazilaženju različitih životnih kriza.

Kako su godine koje su nastupile bile prepune kriznih događaja, ovu želju nije bilo lako ostvariti. Ali zahvaljujući spremnosti svih koji su tih godina predano radili u "Krugovima", ova institucija je opstala kao jedna od retkih koja pruža psihološku pomoć (psihoterapija) u prevazilaženju razvojnih i akcidentnih kriza.

Danas u "Psihološkim krugovima" rade istaknuti stručnjaci, specijalisti, profesori Univerziteta, subspecijalisti, licencirani individualni, porodični i grupni psihoterapeuti, kako naših, tako i internacionalnih psihoterapijskih asocijacija.

KLIJENTI SE PRIMAJU SAMO UZ PRETHODNO ZAKAZIVANJE. KONSULTACIJE SE ZAKAZUJU SVAKOG RADNOG DANA OD 16:30-19:30.

ČIME SE BAVIMO

Psihološko savetovalište “Psihološki krugovi” nudi vam sledeće usluge:

• Individualna psihoterapija dece, adolescenata i odraslih
• Psihoterapija za parove, bračne partnere i porodicu
• Psihološka pomoć u rešavanju životnih kriza i konflikata
• Grupna psihoterapija
• Psihodijagnostika
• Individualna psihološka procena zaposlenih
• Psihološka procena kandidata za radno mesto u skladu za psihološkim    karakteristikama potrebnim za adekvatno obavljanje posla
• Izrada sociograma kao mogućnosti otkrivanja eventualnog žarišta konflikta u radnoj    organizaciji
• Seminari «Komunikacija u timu / organizaciji» i «Upravljanje stresom»
• Edukacija roditelja dece predškolskog, školskog i adolescentnog uzrasta
• Edukativni seminari za kolege zainteresovane za oblasti kojima se bavimo
• Profesionalna orijentacija za buduće srednjoškolce i studente
• Usluge se mobu dobiti i na engleskom i na francuskom jeziku